จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Kick Off) สายทางถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขึ้น ณ บริเวณคลองระบายน้ำชุมชนการเคหะแห่งชาติอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 22 มกราคม 2563 จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Kick Off) สายทางถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขึ้น ณ บริเวณคลองระบายน้ำชุมชนการเคหะแห่งชาติอุดรธานีเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สายทางถนนเลี่ยงเมือง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานโครงการฯ และมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เทศบาลตำบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น เทศบาลเมืองหนองสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเถอเมืองอุดรธานี แขวงทางหลวงอุดรธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ.ทีโอที จำกัดมหาชน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล พลังจิตอาสา พนักงานทำความสะอาดชุมชน ร่วมกิจกรรมด้วยพลังสามัคคีทุกภาคส่วน

ลิ้งค์ดาวน์โหลดรูปภาพ shorturl.at/bjJT5

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 20 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน, ฝูงชน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

 

 

 

 

 

0

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการสาธารณสุข ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 17 มกราคม 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยรองประธานสภาเทศบาล สมาขิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการสาธารณสุข ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองบัว

0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Posted by:

วันที่ 17 มกราคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยรองประธานสภา สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว

 

0

โครงการบังคับคดีสัญจร เสริมสร้างความรู้กฏหมายด้านการบังคับคดี และกฏหมายในชีวิตประจำวัน และโครงการเสริมสร้างการรับรู้กฏหมายสำหรับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

Posted by:

วันที่ 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการบังคับคดีสัญจร เสริมสร้างความรู้กฏหมายด้านการบังคับคดี และกฏหมายในชีวิตประจำวัน และโครงการเสริมสร้างการรับรู้กฏหมายสำหรับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

0

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

Posted by:

11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรีบนเทศบาล 1 หนองใส เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

0

กิจกรรมทำความสะอาด Udon Go Clean

Posted by:

วันที่ 9 มกราคม 2563 จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Kick Off) สายทางถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขึ้น ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (สี่แยกสันตพลถึงสี่แยกบ้านจั่น) เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สายทางถนนเลี่ยงเมือง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานโครงการฯ และมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เทศบาลตำบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น เทศบาลเมืองหนองสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเถอเมืองอุดรธานี แขวงทางหลวงอุดรธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ.ทีโอที จำกัดมหาชน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล พลังจิตอาสา พนักงานทำความสะอาดชุมชน ร่วมกิจกรรมด้วยพลังสามัคคีทุกภาคส่วน

 

0

กิจกรรม Big Cleaning เรือนจำกลางอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 8 มกราคม 2563 จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำกลางอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาดที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจำ การตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโดยรอบเรือนจำ การจัดอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เทศบาลตำบลหนองบัวได้จัดบุคลากรจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

0

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ประธานชุมชน ประชาชน พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 4 คน, เด็ก
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที และ สถานที่ในร่ม
0

ออกเยี่ยมจุดตรวจ/บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

Posted by:

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วย ผอ.กองสวัสดิการ/วิชาการ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ออกเยี่ยมจุดตรวจ/บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณหน้าโรงทอกระสอบ ถนนอุดร-สกล และชุมชนนาทราย พร้อมมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจ และมอบลูกอมให้กับผู้สัญจรไปมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการกวดขันวินัยจราจรกับผู้ขับขี่ในเส้นทางดังกล่าว ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลเพื่อความปลอดภัยทั้งของผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมทาง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

0
Page 1 of 19 12345...»