เข้ามอบหน้ากากอนามัย ให้กับนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19

Posted by:

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล ผอ.กอง ฯ เข้ามอบหน้ากากอนามัย ให้กับนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จำนวน 1,500 ชิ้น ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

 

0

ประชุมการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10:00 น. มีการจัดประชุมการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการ เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมโพนทอง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และ ภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เครื่องดื่ม และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

 

 

 

0

ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดพร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการะบาดของเชื้อไวรัสโคดรนา (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว พนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมด้วยตำรวจตระเวรชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ (ตชด.24) และประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พร้อมผู้ประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณตลาดไทศิริ พร้อมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเชื้อโรคต่างๆ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า, สนามบาสเก็ตบอล, สถานที่กลางแจ้ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, กำลังเดิน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน, รองเท้า, ต้นไม้, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, เครื่องดื่ม และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

0

ออกพื้นที่ตลาดเอกชน เพื่อทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Posted by:

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวและฝ่ายปกครอง ออกพื้นที่ตลาดเอกชน ตลาดสดไทยศิริ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร พ่อค้า แม่ค้า ร้านค้าภายในตลาดสดไทยศิริ ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน และให้จำหน่ายอาหารแบบนำกลับไปรับประทานที่บ้าน มีเจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าเพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัส (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลหนองบัวได้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัส (COVUD-19) และการล้างมืออย่างถูกวิธี พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลล้างมือแอลกอฮอล์

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

0

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

23 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว ได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว และตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมใช้  เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อไวรัส COVID-19

ในภาพอาจจะมี 3 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

0

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Posted by:

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธายพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส กล่าวรายงาน มีคณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ในภาพอาจจะมี 21 คน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก
ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
0

ปัจฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธายพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีคณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน

0

โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยประจำตำบล สู่ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้ชุมชน

Posted by:

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยประจำตำบล สู่ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้ชุมชน ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองบัว กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตรราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล รองอธิการบดี กับ นายเอกราช ดีนาง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมลงนาม ในบันทึก พร้อมด้วยสักขีพยานและผู้ร่วมพิธีจำนวนมาก

ในภาพอาจจะมี 12 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 13 คน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

0

การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

Posted by:

วันอังคาร ที่ 10-13 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขึ้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ขั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดทำเจลล้างมือและการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน ประกอบด้วยผู้นำชุมชน หมู่บ้าน อสม. ฯลฯ ร่วมอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปขยายผลต่อไปในชุมชนได้ ขอบคุณ คณะวิทยากรจากสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี บริษัท เอลวีร่า(จักร/อุปกรณ์) ภาพโดย นายธนกฤษ อินทะวงษ์ นักศึกษาฝึกงาน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 17 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 13 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

 

0

วันสตรีสากล

Posted by:

วันที่ 8 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมวันสตรีสากล” ขึ้น เพื่อยกย่องเกียรติสตรี ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อน และเพื่อให้เห็นความสำคัญของบทบาทสตรี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ มีการบรรยายเรื่อง “บทบาทของสตรีกับการยุติความรุนแรงในครอบครัว” โดยนายนิรันดร์ ยั่งยืน อัยการศาลสูงจังหวัดอุดรธานี สำนักงานอัยการ จังหวัดอุดรธานี และ “สตรีไทยกับการศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน” บรรยายโดยอาจารย์จิรัญญ์นันท์ สิงห์ยัง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดู่ พร้อมด้วยบรรยายเรื่อง “สตรีกับการพัฒนาเพื่อสังคม” โดย ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา รองอธิการบดีวิทยาลัยพิชญบัณฑิต และการแบ่งกลุ่มกิจกรรม “การดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิค” โดยทีมวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 9 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ดอกไม้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ดอกไม้

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

0
Page 1 of 21 12345...»