ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

0

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3

Posted by:

#ประชาสัมพันธ์.
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) โดยกำหนดเปิดโรงเรียนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงเวลาเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563.
#คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว #หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ #คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุทั้ง38ชุมชนหรือที่กองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2562.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ #กองสวัสดิการสังคม โทร.042-932191 และ 086-4695337

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

0

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

Posted by:

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, ต้นพืช, สะพาน, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, ต้นพืช, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

0

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปีงบประมาณ 2562

Posted by:

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2562

0
Page 1 of 18 12345...»