เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม)

Posted by:

เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม)

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

Download

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

Download

ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

Download>>>>    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

0

ขอแสดงความเสียใจ และขอแสดงความอาลัย กับการจากไป

Posted by:

ขอแสดงความเสียใจ และขอแสดงความอาลัย กับการจากไปของ
ท่าน ปลัดเรืองเดช กาญจนศร ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
ด้วยความอาลัยยิ่ง..
(สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ประธานชุมชน พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว)

 

21035222_2056360607928140_1355054107_o

0

รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted by:

รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2559

0