การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561

Posted by:

การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561

0

ประกาศอำเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

Posted by:

ประกาศอำเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

0

ประกาศอำเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

Posted by:

ประกาศอำเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

0

ประกาศอำเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

Posted by:

ประกาศอำเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

0

การับสมัครคนงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Posted by:

การับสมัครคนงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เทศบาลตำบลหนองบัว

0