ประการกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

ประการกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

0

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง) 18/2561

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยคาราบาว ชุมชนหนองใส 2 ,ซอยหลังอนามัย ชุมชนหนองใส 1 ,

ซอยรื่นรมย์ (จากปากซอยหลังอนามัย-ระบบระบายน้ำหน้าอนามัย) ชุมชนหนองใส 1

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ดาว์นโหลด  : สำเนาประกาศ

ดาว์นโหลด  : สำเนาราคากลาง

ดาว์นโหลด  : แบบแปลนก่อสร้าง

0

แจ้งผลคะแนนและการอุทรธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

แจ้งผลคะแนนและการอุทรธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดอุดรธานี

0

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง) 17/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีวิเศษ ชุมชนดอนหัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ดาวน์โหลด  สำเนาประกาศประกวดราคา

ดาวน์โหลด  สำเนาประมาณการราคากลาง

ดาวน์โหลด  แบบแปลน

ดาวน์โหลด  ประกาศผลการประกวดราคา

ดาวน์โหลด  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

0

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลหนองบัว

0