โครงการ “ถนนสวยเมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

Posted by:

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Kick Off) สายทางถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้จัดโครงการกิจกรรม ”ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” นำโดย นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยประธานชุมชน ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว พนักงานทำความสะอาด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมขุดลอกคู คลอง ผักตบชวา กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดบริเวณถนนสองข้างทาง ณ บริเวณคลองระบายน้ำถนนเลี่ยงเมืองหน้าหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ จนถึงหน้าหมู่บ้านพฤกษา ปลูกต้นไม้ และดูแลป้าย/ป้ายโฆษณา ที่ไม่เป็นระเบียบและบดบังทัศนียภาพ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ดอกไม้, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, หมวก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, ท้องฟ้า, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, พื้นหญ้า, สะพาน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, เด็ก, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, กำลังเดิน, หมวก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, หมวก, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

0

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Posted by:

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, หมวก, รองเท้า, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

0

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3

Posted by:

#ประชาสัมพันธ์.
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) โดยกำหนดเปิดโรงเรียนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงเวลาเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563.
#คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว #หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ #คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุทั้ง38ชุมชนหรือที่กองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2562.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ #กองสวัสดิการสังคม โทร.042-932191 และ 086-4695337

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

0

ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่หน้านายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี 15 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

0

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

Posted by:

วันที่ 9 ธันวาคม.2562 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัว นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่หน้านายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในกิจกรรมดังกล่าว

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

0

วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

9 ธันวาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัด ปฎิบัติหน้าที่นายกฯ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว นายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ร่วมทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, อาหาร และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังกิน

ในภาพอาจจะมี 13 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

 

0

โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted by:

5 ธันวาคม 2562 โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมใจกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นี้ โดยเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดกิจกรรมการขุดลอกคูคลอง บริเวณคลองระบายน้ำหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมือง อุดรธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองทำกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, ตาราง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, หมวก, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, ตาราง, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

0
Page 1 of 22 12345...»