ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเสนีย์รณยุทธ ครบรอบ 66 ปี

Posted by:

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วย พันตำรวจเอกวัฒนา วรธงไชย รองประธานสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเสนีย์รณยุทธ ครบรอบ 66 ปี 19 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรชน ที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อในการปกป้องอธิปไตยของบ้านเมืองเอาไว้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม http://shorturl.at/jmu35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส จัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองใส

Posted by:

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ได้จัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ร่วมกับรพ.สต.บ้านหนองใส/ อสม. /นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5

 

 

 

 

 

0

งานประเพณีกฐินเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 ณ วัดโสมสันตยาราม ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี

Posted by:

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว จัดงานประเพณีกฐินเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 ณ วัดโสมสันตยาราม ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ครั้งที่​ 37 รอบคัดเลือก​ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ “สาธรเกมส์”

Posted by:

วันนี้ นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัด ปฎิบัติหน้าที่นายกฯ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว และพ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รองประธานเทศบาลตำบลหนองบัว ได้มอบเงินสนับสนุน ในการเดินทางไปแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2562 นครระยองเกมส์ จังหวัดระยอง

 

0

ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

Posted by:

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และประธานชุมชน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย รายนางสาวสาคร หกขุนทด ชุมชนศรีสุราษฎร์ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี

 

 

 

 

 

0

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุดรธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11

Posted by:

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนให้กับผู้สูงอายุได้เข้ามาร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ ด้านสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมในเดือนสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษาในเดือนธันวาคม 2562

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊กในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

0

ร่วมมอบจักรยานให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในวันชาวอุดรรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 20 พฤษจิกายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รองประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมมอบจักรยานให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในวันชาวอุดรรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

 

0

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปีงบประมาณ 2562

Posted by:

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2562

0
Page 3 of 23 12345...»