ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนอบัว จังหวัดอุดรธานี  โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง และได้ร่วมลอยกระทง และรำวงชาวบ้านแบบย้อนยุคร่วมกับประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่กระทง ขบวนฟ้อนรำ จากมหาวิทยาลัยราชธานีอุดรธานี และขบวนฟ้อนรำจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติประเพณีลอยกระทง ชุดการแสดงด้านหน้าเวทีจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว การประกวดนางนพมาศและการประกวดการแต่งกายสวยงาม

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ http://url.ie/159zy 

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ http://url.ie/15a02

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ร่วมใจบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

สำนักงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการร่วมทำความ ในวันที่ 31 ตุลาคม2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว

 

0

รับซื้อขยะในโครงการธนาคารขยะพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว เปิดการรับซื้อขยะในโครงการธนาคารขยะพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น ซึ่งถือเป็นการเปิดรับซื้อขยะครั้งแรกในปีงบประมาณ โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เปิดโครงการเป็นคนแรก และมีพนักงานนำขยะมาขายเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่วยลดขยะในองค์กร และพนักงานมีรายได้จากการขายขยะ

0

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลหนองบัว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

Posted by:

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลหนองบัว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ณ ห้องประชุมโพนทอง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนอบัว เป็นประธานการประชุม มีนางรำไพ ตรีกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายคำพันธ์ พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ดำเนินการประชุม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและประชาชนภายในเขตเทศบาล เข้าร่วมประชุม

0

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน

Posted by:

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล่้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดโยธานิมิตร ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสา พร้อมทั้งได้นำกลุ่มพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดภายในวัด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม http://shorturl.at/frJNV

 

0

ลงพื้นที่ตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้อง แก้ไขปัญหาด้วยการจัดพื้นที่พักพิงชั่วคราวให้กับสุนัข

Posted by:

นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ลงพื้นที่ตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องเรียน โครงการหมู่บ้านสวรรยาพาวิลเลียน พร้อมชี้แจงต่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช ถึงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด พร้อมทั้งได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการจัดพื้นที่พักพิงชั่วคราวให้กับสุนัขดังกล่าว

0

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือน ตุลาคม 2562

Posted by:

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว เริ่มด้วยการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบ การตรวจวัดความดันโลหิต พบปะกับประธานชมรมฯ พบกับวิทยากรประจำวัน และกิจกรรมสหวาระ

0

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted by:

  • วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ช่วงเช้า) มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี และพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
  • (ช่วงเย็น) เทศบาลตำบลหนองบัว เข้าร่วมงานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมน าถบพิตร ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที
0
Page 4 of 23 «...23456...»