วันที่ 6 เมษายน 2562 ต้อนรับคณะอัญเชิญ “น้ำอภิเษก” เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Posted by:

วันที่ 6 เมษายน 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นบ่อน้ำผุดมีน้ำซับตลอดปีไม่เคยเหือดแห้ง ชาวบ้านเรียกว่าปล่องพญานาค เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาล สมาชิกสภา พนักงาน ประธานชุมชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ชมรมจักรยานอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะอัญเชิญน้ำอภิเษกของจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเสกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเสก โดยจังหวัดอุดรธานีได้ใช้เทศบาลตำบลหนองบัวเป็นสถานที่สำหรับเป็นจุดพักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนเข้าสู่ตัวเมืองอุดรธานี

0

วัน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๒

Posted by:

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. และพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และ อปพร.เข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อปพร.ดีเด่นระดับประเทศ จำนวน ๔ คน และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ อปพร. ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑๔ คน

0

การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

Posted by:

          กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดการแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอารมณ์และจิตใจที่อ่อนโยน สุขุม มีสมาธิ แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตน และเอกลักษณ์ทางดนตรี เห็นคุณค่าและร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และประโยชน์ของดนตรี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ทั้งยังช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัย ความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย” สำหรับการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ประจำปี 2562 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) และ ประเภทการประชันตีกลอง (Drum Dual)

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ได้เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย ผลการประกวดโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ได้ลำดับที่ 5 ประเภทพาเหรด

0