โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5

Posted by:

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้เปิดการเรียนการสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ขึ้น โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ได้พบปะกับนักเรียนในช่วงเช้าก่อนการดำเนินกิกจกรรมของทางโรงเรียนในห้วงต่างๆ

0

โครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดกิจกรรม”โครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2562 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

0

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 15.00 น. นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี

0

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่ 26 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น บริเวณชุมชนศรีสุราษฎร์ไปตามถนนดงอุดม-หนองใส จนถึงบริเวณ ตชต.หนองบัว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำลำคลอง ในพื้นที่ของตนเองให้สะอาดและส่งเสริมพฤติกรรมลดการทิ้งขยะและของเสียต่างๆ ลงในที่สาธารณะ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามแก่ผู้พบเห็น โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ มีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน พนักงาน ลูกจ้างและอาสาสมัครภายในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สนามกีฬาดอนเสือ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำลหนองบัว เป็นประธานเปิดงานโครงการฯ พร้อมทั้งได้อ่านสารเนื่องในวันเทศบาล มีนายภาคภูมิ คำภิระ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ประธานได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่พนักงานที่มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์ จำนวน 2 ราย คือนายบุญส่ง มาลี และนายพุทธพงศ์ วงค์คำจันทร์ ต่อด้วยการแสดงของกลุ่มแอโรบิค จำนวน 3 ชุดการแสดง และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล เซปัคตะกร้อ เปตองและแชร์บอล ในการแบ่งทีมการแข่งขันแบ่งเป็นเขต ชุมชนเขต 1 จะอยู่ในชุดเสื้้อสีน้ำเงิน ชุมชนเขต 2 จะอยู่ในชุดเสื้อสีชมพู ในส่วนของเทศบาลจะอยู่ในชุดเสื้อสีเหลือง

0

กิจกรรม “ปล่อยพันธ์ปลา 13,700 ตัว” ณ สวนสาธารณะหนองตะไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม “ปล่อยพันธ์ปลา 13,700 ตัว” ณ สวนสาธารณะหนองตะไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องในวัน 137 วันศาลยุติธรรม โดยมีท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 นายวิเชียร แสงเจริญถาวร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

 

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

Posted by:

วันที่ 11-12 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัวร่วมกับชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลภายในชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง หรือเป็นศูนย์…

 

0