พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ที่ทำการประธานชุมชน ชุมชนนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว กล่าวรายงานความเป็นมาของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จิตอาสาในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับต้อนรับ

0

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

Posted by:

วันที่ 5 กันยายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตามโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิติชาติ สายทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน และได้รับความรู้จากชุดครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัว นำโดยนายฐิติ สุภโตษะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลหนองบัว จ.ส.อ.คมสัน แก้วไกลตา จพง.ป้องกันฯ พร้อมทีมครูฝึก เพื่ออบรมให้ความรู้และสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

0

ออกปฏิบัติการตรวจสอบ/แก้ไข บ่อพักน้ำ ร่องระบายน้ำ

Posted by:

วันที่ 5 กันยายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัว ออกปฏิบัติการตรวจสอบ/แก้ไข บ่อพักน้ำ ร่องระบายน้ำ ที่เกิดการอุดตันภายในเจตเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อช่วยในการระบายน้ำที่ท่วมขัง

0

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่ 3 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัวจัดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม การพัฒนาและเตรียมความพร้อมแก่เด็ก

0

ออกตรวจพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง

Posted by:

วันที่ 2 กันยายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ออกตรวจพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อหาทางแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาล

0