ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

Posted by:

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และประธานชุมชน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย รายนางสาวสาคร หกขุนทด ชุมชนศรีสุราษฎร์ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี 6 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

 

 

 

 

0

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุดรธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11

Posted by:

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนให้กับผู้สูงอายุได้เข้ามาร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ ด้านสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมในเดือนสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษาในเดือนธันวาคม 2562

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, เมฆ, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สถานที่กลางแจ้ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สนามบาสเก็ตบอล

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, งานแต่งงาน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังเต้น และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สนามบาสเก็ตบอล

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเต้นรำ, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

 

 

0

ร่วมมอบจักรยานให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในวันชาวอุดรรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 20 พฤษจิกายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รองประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมมอบจักรยานให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในวันชาวอุดรรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังขี่จักรยาน, จักรยาน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, จักรยาน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, จักรยาน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, อาหาร และ ธรรมชาติ

 

 

0

ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเสนีย์รณยุทธ ครบรอบ 66 ปี

Posted by:

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วย พันตำรวจเอกวัฒนา วรธงไชย รองประธานสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเสนีย์รณยุทธ ครบรอบ 66 ปี 19 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรชน ที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อในการปกป้องอธิปไตยของบ้านเมืองเอาไว้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส จัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองใส

Posted by:

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ได้จัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ร่วมกับรพ.สต.บ้านหนองใส/ อสม. /นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน

 

 

 

 

0

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนอบัว จังหวัดอุดรธานี  โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง และได้ร่วมลอยกระทง และรำวงชาวบ้านแบบย้อนยุคร่วมกับประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่กระทง ขบวนฟ้อนรำ จากมหาวิทยาลัยราชธานีอุดรธานี และขบวนฟ้อนรำจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติประเพณีลอยกระทง ชุดการแสดงด้านหน้าเวทีจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว การประกวดนางนพมาศและการประกวดการแต่งกายสวยงาม

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ http://url.ie/159zy 

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ http://url.ie/15a02

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที, เด็ก, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

งานประเพณีกฐินเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 ณ วัดโสมสันตยาราม ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี

Posted by:

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว จัดงานประเพณีกฐินเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 ณ วัดโสมสันตยาราม ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ฝูงชน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ร่วมใจบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

สำนักงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการร่วมทำความ ในวันที่ 31 ตุลาคม2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

0
Page 1 of 2 12