ออกเยี่ยมจุดตรวจ/บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

Posted by:

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วย ผอ.กองสวัสดิการ/วิชาการ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ออกเยี่ยมจุดตรวจ/บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณหน้าโรงทอกระสอบ ถนนอุดร-สกล และชุมชนนาทราย พร้อมมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจ และมอบลูกอมให้กับผู้สัญจรไปมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการกวดขันวินัยจราจรกับผู้ขับขี่ในเส้นทางดังกล่าว ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลเพื่อความปลอดภัยทั้งของผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมทาง

 

0

“ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่” ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดทำโครงการ “ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่” ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธาน มีนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับตนเอง และร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของเราชาวไทย สืบไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก

0

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “หนองใสเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

Posted by:

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “หนองใสเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดพิธี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก

0

โครงการ “ถนนสวยเมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

Posted by:

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Kick Off) สายทางถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้จัดโครงการกิจกรรม ”ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” นำโดย นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยประธานชุมชน ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว พนักงานทำความสะอาด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมขุดลอกคู คลอง ผักตบชวา กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดบริเวณถนนสองข้างทาง ณ บริเวณคลองระบายน้ำถนนเลี่ยงเมืองหน้าหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ จนถึงหน้าหมู่บ้านพฤกษา ปลูกต้นไม้ และดูแลป้าย/ป้ายโฆษณา ที่ไม่เป็นระเบียบและบดบังทัศนียภาพ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก http://shorturl.at/cksF7

     

0

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Posted by:

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก http://shorturl.at/cgjoz

 

0

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3

Posted by:

#ประชาสัมพันธ์.
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) โดยกำหนดเปิดโรงเรียนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงเวลาเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563.
#คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว #หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ #คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุทั้ง38ชุมชนหรือที่กองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2562.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ #กองสวัสดิการสังคม โทร.042-932191 และ 086-4695337

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

0
Page 1 of 2 12