ประชุมการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10:00 น. มีการจัดประชุมการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการ เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมโพนทอง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และ ภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เครื่องดื่ม และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

 

 

 

0

พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้พร้อมข้อกำหนดในภาวะโควิด-19

Posted by:

 

0

ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดพร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการะบาดของเชื้อไวรัสโคดรนา (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว พนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมด้วยตำรวจตระเวรชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ (ตชด.24) และประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พร้อมผู้ประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณตลาดไทศิริ พร้อมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเชื้อโรคต่างๆ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า, สนามบาสเก็ตบอล, สถานที่กลางแจ้ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, กำลังเดิน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน, รองเท้า, ต้นไม้, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, เครื่องดื่ม และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

0

การงดใช้เครื่องออกกำลังกายที่ติดตั้งในชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

เนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางเทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอความร่วมมืองดใช้เครื่องออกกำลังกายที่ติดตั้งภายในชุมชนทุกชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

0

การขยายเวลาปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

ประกาศขยายเวลาปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว
#จากเดิม ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 จำนวน 15 วันทำการ และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 10 เมษายน 2563
#เพิ่มเติม ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 13 เมษายน 2563

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

0

ออกพื้นที่ตลาดเอกชน เพื่อทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Posted by:

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวและฝ่ายปกครอง ออกพื้นที่ตลาดเอกชน ตลาดสดไทยศิริ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร พ่อค้า แม่ค้า ร้านค้าภายในตลาดสดไทยศิริ ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน และให้จำหน่ายอาหารแบบนำกลับไปรับประทานที่บ้าน มีเจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าเพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัส (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลหนองบัวได้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัส (COVUD-19) และการล้างมืออย่างถูกวิธี พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลล้างมือแอลกอฮอล์

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

0

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

23 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว ได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว และตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมใช้  เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อไวรัส COVID-19

ในภาพอาจจะมี 3 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

0

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

Posted by:

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลหนองบัว จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองบัว ขึ้น ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อเป็นการอำนวยการในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารและจัดการความเสียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 โดยมีนางรำไพ ตรีกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน และ หน้าจอ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน, ตาราง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, สำนักงาน, ตาราง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, สำนักงาน, หน้าจอ, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

 

0
Page 1 of 7 12345...»