พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ประธานชุมชน ประชาชน พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 4 คน, เด็ก
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที และ สถานที่ในร่ม
0

ออกเยี่ยมจุดตรวจ/บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

Posted by:

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วย ผอ.กองสวัสดิการ/วิชาการ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ออกเยี่ยมจุดตรวจ/บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณหน้าโรงทอกระสอบ ถนนอุดร-สกล และชุมชนนาทราย พร้อมมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจ และมอบลูกอมให้กับผู้สัญจรไปมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการกวดขันวินัยจราจรกับผู้ขับขี่ในเส้นทางดังกล่าว ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลเพื่อความปลอดภัยทั้งของผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมทาง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

0

“ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่” ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดทำโครงการ “ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่” ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธาน มีนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับตนเอง และร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของเราชาวไทย สืบไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง, อาหาร และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ตาราง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังกิน

 

0

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

Posted by:

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโพนทอง โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองอุดรธานี นายวัชรินทร์ สุตลาวดี เป็นผู้มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาครั้งนี้ และนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน

0

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “หนองใสเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

Posted by:

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “หนองใสเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดพิธี

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ฝูงชน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ฝูงชน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที, ฝูงชน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที, ฝูงชน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

0