กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

Posted by:

11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรีบนเทศบาล 1 หนองใส เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

0