ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ยกเลิกตำแหน่งในการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ยกเลิกตำแหน่งในการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

0