มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

Posted by:

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชน ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย/วาตภัย) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ 1 และชุมชนดอนหัน เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย ทั้งสองรายจากเหตุสาธารณภัยที่ผ่านมา

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ตาราง, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ สถานที่ในร่ม

0

ประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Posted by:

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 15 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว จัดประชุมพนักงานทำความสะอาดชุมชน ขึ้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ซึ่งเป็นการประชุมชี้แจงนโยบายการทำความสะอาดชุมชน กับคนงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในชุมชน และต่อสัญญาทำความสะอาดให้กับคนงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม มีนายนภดล พลประถม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

0

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “หนองบัวเกมส์” ต้านยาเสพติด

Posted by:

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “หนองบัวเกมส์” ต้านยาเสพติด โรงเรียนถ่่ายโอนในสังกัด อปท. จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนถ่ายโอน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ประธานชุมชน คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬา จำนวน 9 โรงเรียนถ่ายโอน

ลิ้งค์ดาวน์โหลดอัลบั้ม : http://shorturl.at/ouMRX

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก
ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังเล่นกีฬา และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา, เด็ก, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา, เด็ก, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา, ท้องฟ้า, สนามบาสเก็ตบอล, เด็ก, รองเท้า, กางเกง และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, เด็ก, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังเล่นกีฬา
0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหลักเมือง ราชบุรี

Posted by:

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน จากเทศบาลตำบลหลักเมมือง จังหวัดราชบุรี นำโดยท่านายกเทศมนตรีนายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิก ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 15 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

0

โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

Posted by:

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปิดทำกรเรียนการสอน ขึ้น เป็นปีที่ 3 มีนักเรียนเข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ในช่วงเช้ามีกิจกรมหน้าเสาธงเช่นเคย รวมถึงการสวดมนต์ไหว้พระ การออกกำลังกาย การตรวจคัดกรองสุขภาพ การพบปะก่อนการเริ่มกิจกรรมประจำวัน โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิด มีคณะครูโรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม

ลิ้งค์ดาวน์โหลดอัลบั้ม : http://shorturl.at/AJRV3

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, รองเท้า, ต้นไม้, เด็ก, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, งานแต่งงาน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังกิน และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 6 คนในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คนในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 19 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 16 คน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 16 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563

Posted by:

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้มีการกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จึงประชาสัมพันธ์การประชุมสภา

0

Udon Go Clean ถนนสวยเมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4

Posted by:

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Kick Off) สายทางถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขึ้น ณ บริเวณแยกบายพาสอุดร-หนองคาย เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สายทางถนนเลี่ยงเมือง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานโครงการฯ และมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เทศบาลตำบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น เทศบาลเมืองหนองสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเถอเมืองอุดรธานี แขวงทางหลวงอุดรธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ.ทีโอที จำกัดมหาชน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล พลังจิตอาสา พนักงานทำความสะอาดชุมชน ร่วมกิจกรรมด้วยพลังสามัคคีทุกภาคส่วน

ลิ้งค์อัลบั้ม :  shorturl.at/tTX26

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 19 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เด็ก, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

0
Page 1 of 2 12