มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้ามอบเงินช่วยเหลือ พร้อมสิ่งของแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับพร้อมมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

0

โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ประชาชน หรือสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายป้องกันเทศบาลตำบลหนองบัว จัดอบรมโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ประชาชน หรือสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2563 ขึ้น ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใสโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ื สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติืหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปืดโครงการ มีนายนิติชาติ สายทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน มีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ไฟ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ไฟ

 

0

ประชุมคณะกรรมการการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสายทางอุดรธานี – สกลนคร

Posted by:

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล สถาปนิกเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสายทางอุดรธานี – สกลนคร ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการรักษาความสะอาดถนนตามสายทางหลักให้มีความเป็นระเบียเรีอบร้อย สะอาด สวยงาม ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

 

0