ประกาศ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล

Posted by:

ประกาศ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล

 

0

วันคล้ายวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มีนาคม 2563

Posted by:

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลหนองบัว ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเทศบาลตำบลหนองบัว เข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ณ มณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี โดยมี พล.ต. ราชันย์ ประจันตะเสน ลธ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธี

0