กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด

Posted by:

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ ไทยวัสดุ โกบอลเฮ้าส์ พนักงานเทศบาล ประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดอุดรธานี บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบริจาค

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง, สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังหลับ และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร

0