พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Posted by:

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธายพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส กล่าวรายงาน มีคณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ในภาพอาจจะมี 21 คน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก
ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
0

ปัจฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธายพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีคณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน

0

โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยประจำตำบล สู่ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้ชุมชน

Posted by:

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยประจำตำบล สู่ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้ชุมชน ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองบัว กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตรราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล รองอธิการบดี กับ นายเอกราช ดีนาง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมลงนาม ในบันทึก พร้อมด้วยสักขีพยานและผู้ร่วมพิธีจำนวนมาก

ในภาพอาจจะมี 12 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 13 คน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

0