การขยายเวลาปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

ประกาศขยายเวลาปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว
#จากเดิม ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 จำนวน 15 วันทำการ และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 10 เมษายน 2563
#เพิ่มเติม ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 13 เมษายน 2563

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

0

ออกพื้นที่ตลาดเอกชน เพื่อทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Posted by:

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวและฝ่ายปกครอง ออกพื้นที่ตลาดเอกชน ตลาดสดไทยศิริ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร พ่อค้า แม่ค้า ร้านค้าภายในตลาดสดไทยศิริ ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน และให้จำหน่ายอาหารแบบนำกลับไปรับประทานที่บ้าน มีเจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าเพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัส (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลหนองบัวได้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัส (COVUD-19) และการล้างมืออย่างถูกวิธี พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลล้างมือแอลกอฮอล์

 

0

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

23 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว ได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว และตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมใช้  เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อไวรัส COVID-19

0