การงดใช้เครื่องออกกำลังกายที่ติดตั้งในชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

เนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางเทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอความร่วมมืองดใช้เครื่องออกกำลังกายที่ติดตั้งภายในชุมชนทุกชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

0