ประชุมเตรียมการรับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ผ่านระบบออนไลน์ ระบบ ZOOM

Posted by:

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ผ่านระบบออนไลน์ ระบบ ZOOM โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล คณะกรรมการรับการตรวจประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศาบลตำบลหนองบัว เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งเป็นการสนทนาแบบกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ ไปยังคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการประชุมและระบบในการแพร่ภาพ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, เครื่องดื่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และตาราง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และตาราง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, ห้องรับแขก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน และเด็ก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, ห้องรับแขก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และตาราง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

0