ประเพณีท้องถิ่น สัตยาธิษฐาน สืบสานประเพณีไหว้สา พระธาตุโพนทอง ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการประเพณีท้องถิ่น สัตยาธิษฐาน สืบสานประเพณีไหว้สา พระธาตุโพนทอง ประจำปี 2563 ขึ้น ณ บริเวณองค์พระธาตุโพนทอง ถนนอุดรธานี-สกลนคร ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองอุดรธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน เป็นประธานในพิธี
เวลาประมรณ 08.45 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนางอารีย์ สุรารักษ์ นางกชกร บุญทองอ่อน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เข้าสักการะองค์พระธรรมชัยและได้เปลี่ยนผ้าคลุมองค์พระธรรมชัย เสร็จแล้วได้ทำการลั่นฆ้องชัย เพื่อเป็นการเบิกฤกษ์เบิกชัย
เวลา 09.10 น. ประธานได้ทำการจุดเทียน ธูป สักการะองค์พระธาตุโพนทอง และคล้องมาลัยถวายองค์พระธาตุ หลังจากนั้นได้พราหมณ์ได้ทำพิธีถวายเครื่องสักการะองค์พระธาตุโพนทอง
เวลา 09.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของโครงการต่อประธานในพิธี ประธานรับฟังคำกล่าวรายงานพร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการฯ รับชมพิธีการรำบวงสรวงองค์พระธาตุ
เวลา 09.50 น. ประธานในพิธี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล พร้อมคณะ ได้ทำการมอบหน้ากากผ้าให้กับประธานชุมชนและตัวแทน ทั้ง 38 ชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน เป็นการป้องกันโรคติดต่อ โควิด 19 ด้วย
ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวไทย ให้คงอยู่สืบไปและเป็นการรวมจิตใจของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวและตำบลใกล้เคียง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี อีกด้วย

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, อาหาร และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, บ้าน, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สถานที่ในร่ม และอาหาร

ในภาพอาจจะมี 2 คน, อาหาร

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, สถานที่ในร่ม และอาหาร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, อาหาร และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง และอาหาร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่กลางแจ้ง และอาหาร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้, พื้นหญ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และอาหาร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, อาหาร และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ผลไม้, เด็ก, ตาราง, สถานที่กลางแจ้ง และอาหาร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

0