แจกหน้ากากอนามัย

Posted by:

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ประธานชุมชนและประธาน.อสม. สมาชิก อสม. ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกันออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยที่ได้รับมอบจากเทศบาลทางเพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายและป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการร่วมใจสวมใส่หน้ากากอนามัย ทั้งขณะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงานและการออกมาใช้ชีวิตประจำวัน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, รองเท้า และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, บ้าน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, บ้าน, ท้องฟ้า, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, สุนัข และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, เครื่องดื่ม และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

 

0