มอบเงินพร้อมสิ่งของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฝน

Posted by:

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนหนองใส ร่วมมอบเงินพร้อมสิ่งของให้กับนางเจียม พากุล ราษฎรชุมชนหนองใส ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบจากพายุฝนทำให้เกิดความเสียหายเป็นบางส่วน ซึ่งทางเทศบาลตำบลหนองบัว ก็ได้เข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตามระเบียบของทางราชการ

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และแว่นกันแดด

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ, ต้นไม้, ต้นพืช, บ้าน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้, บ้าน และสถานที่กลางแจ้ง

 

0

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)

Posted by:

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)

0

ตรวจพื้นที่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

Posted by:

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.50 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายป้องกัน ตรวจพื้นที่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ชุมชนศรีสุราษฎร์ ซอย 11 เพื่อช่วยในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, บ้าน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, บ้าน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, เมฆ, บ้าน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, เมฆ, บ้าน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี เมฆ, ท้องฟ้า, บ้าน, ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, บ้าน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, พื้นหญ้า, รถยนต์, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

0

แก้ไขปัญหาน้ำภายในบ่อน้ำ ชุมชนแสนสราญ

Posted by:

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายช่างสุขาภิบาลกองช่าง ประธานชุมชนแสนสราญ ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำภายในบ่น้ำ ชุมชนแสนสราญ ที่เกิดปัญหาทำให้ปลาในบ่ตายเป็นจำนวนมาก โดยกองช่างได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำในเบื้องต้นเพื่อช่วยในการเพิ่มออกซิเจนให้กับปลาภายในบ่อ ซึ่งจะได้ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, เด็ก, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, เครา และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นพืช, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, เมฆ, พื้นหญ้า, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และอาหาร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

0