ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 3/2563

Posted by:

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนอบัว เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามระเบียบวาระการประชุม ว่าด้วยการรายงานสถานะทางการเงิน การคลัง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีแผนงานโครงการที่เสนอขออนุมัติงบประมาณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 9 โครงการด้วยกัน แยกเป็นประเภทที่ 1 เพื่อการสนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ ประเภทที่ 2 เพื่อสนับมนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น จำนวน 2 โครงการ และประเภทที่ 3 เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนสย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 โครงการ โดยมีมติอนุมัติในหลักการสนับสนุนให้ทัั้ง 38 ชุมชนเสนอโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา(2019)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที, กำลังนั่ง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, สำนักงาน, ตาราง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, รองเท้า และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, เครื่องดื่ม, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

0

โครงการ“ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 7

Posted by:

ดาวน์โหลดอัลบั้ม http://shorturl.at/zLX89

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ“ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 7 เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณคลองระบายน้ำถนนสายอุดร-สกล ช่วงหน้าโรงทอ โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง นายวันชัย จันทร์พร นายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดที่จะช่วยลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ดังนี้
– ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี
– ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
– โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี
– ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานี 2
– แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ 24
– กองกำกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
– บริษัทอุตสาหกรรมปอและนุ่น จำกัด
– สมาชิกสภาเทสบาล ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
– บ.เซ็นเตอร์โปรคอนกรีต จำกัด
– พนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว คนงาน หน่วยงานราชการ และประชาชน ทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 400 คน ระยะทางในกาดำเนินกิจกรรมประมาณ 1,000 เมตร
โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ดังนี้
1) เพื่อจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ได้แก่ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และตลอดจนต้นไม้ตามเส้นทางถนนสองข้างทาง และพื้นที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว
2) เพื่อทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช ผักตบชวาที่ขวางทางน้ำในลำคลอง
3) รื้อถอนป้ายโฆษณา ที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือป้ายที่บดบังทัศนียภาพออกจากพื้นที่
4) ส่งเสริมพฤติกรรมลดการทิ้งขยะ และของเสียต่างๆ ลงในลำคลอง และถนนสายต่างๆ
5) เพื่อสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของพื้นที่

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, ข้อความ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, หมวก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, เครา และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

 

0

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามระเบียบวาระการประชุม ว่าด้วยการรายงานสถานะทางการเงิน การคลัง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีแผนงานโครงการที่เสนอขออนุมัติงบประมาณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 7 โครงการด้วยกัน แยกเป็นประเภทที่ 1 เพื่อการสนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ และประภเทที่ 3 เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนสย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 โครงการ ซึ่งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ เพื่อพิจารณา ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง, ห้องรับแขก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, ห้องรับแขก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

0