ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14:00 น. กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม

0

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ

Posted by:

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินนอกระบบ เนื่องจากมากสถิติในการขอรับความช่วยเหลือ ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือในปัญหาหนี้นอกระบบ จึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในปัญหาหนี้นอกระบบ รวมไปถึงช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง กองทุนฌาปนกิจฌาปนกรรม กรรมของคนที่อยู่


เรื่อง สัญญาจริงสัญญาหลอกสัญญาเปล่าอย่าเซ็นต์เด้อ

เรื่อง ใช้จ่ายอย่างสบายระวังล้มละลายเด้อ

เรื่อง ดอกเบี้ยเด้อบ่แมนดอกไม้

เรื่อง เรื่องกู้ไว้ใจป้าไหม

เรื่อง เจ้หมอนจำได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจำนอง

เรื่อง กยศ.เงินกู้เด้อบ่แมนให้เปล่าเด้อ

0