ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted by:

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นานิติชาติ สายทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีด้วยความเรียบร้อย

0

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted by:

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. นานิติชาติ สายทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีด้วยความเรียบร้อย

0