ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง

Posted by:

เชิญชวน ส่งเสริมให้ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยลงทะเบียน และประชาชนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โดยร้านค้าสามารถ ใช้สิทธิ์ผ่าน Application ถุงเงิน และประชาชนทั่วไปสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ที่ www.คนละครึ่ง.com/
โครงการคนละครึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดย แจกเงิน 3,000 บาท ให้กับประชาชน ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เป็นจำนวน 10 ล้านสิทธิ์ ด้วยวิธีการร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ > www.คนละครึ่ง.com/ โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.
 
0