สรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

Posted by:


0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยรุ่งเรือง (ช่วงที่ 3 หน้าหมู่บ้านนัฐการ) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยรุ่งเรือง (ช่วงที่ 3 หน้าหมู่บ้านนัฐการ) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยรุ่งเรือง (ช่วงที่ 3 หน้าหมู่บ้านนัฐการ) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยรุ่งเรือง (ช่วงที่ 3 หน้าหมู่บ้านนัฐการ) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0