ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปรเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล

Posted by:

[filpbook pdf=”http://nongbuaudon.go.th/wp-content/uploads/2022/05/รับโอนพนักงานสายบริหาร.pdf”]

0