ร่วมประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ แจ้งนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการของจังหวัดอุดรธานี ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by:

  • วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายสมามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ที่เดินทางมาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมโพนทอง ช้้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ แจ้งนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการของจังหวัดอุดรธานี ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

06

0

ออกปฏิบัติงานแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง ชุมชนหนองใส,ชุมชนร่มเย็น3,ชุมชนเก่าน้อย,ศูนย์เด็กดอนหัน

Posted by:

  • วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองบัว ออกปฏิบัติงานแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง ชุมชนหนองใส,ชุมชนร่มเย็น3,ชุมชนเก่าน้อย,ศูนย์เด็กดอนหัน และตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าซอยภูมิภาคชุมชนดงอุดม ตัดต้นไม้โค่นล้มทับสายไฟชุมชนหนองใส 5 ซอย 3

06

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:


0