ออกปฎิบัติงานขุดร่องระบายน้ำ ชอยนาทราย 2,ชุมชนนาทราย 3

Posted by:

  • วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองบัว ออกปฎิบัติงานขุดร่องระบายน้ำ ชอยนาทราย 3 แยกขวา ชุมชนนาทราย 2 เทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขัง

0

ออกปฎิบัติงานเปิดฝาบ่อพัก ชอยคำงาม ชุมชนบงคำ

Posted by:

  • วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัว กองช่างเทศบาล ออกปฎิบัติงานเปิดฝาบ่อพัก ชอยคำงาม ชุมชนบงคำ เพื่อทำการฉีดล้างท่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน

0

ทดสอบเครื่องสูบน้ำบริเวณชุมชนการเคหะฯ

Posted by:

  • วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัว กองช่าง ปภ.เขต 14 ร่วมทดสอบเครื่องสูบน้ำบริเวณชุมชนการเคหะฯ เพื่อทดสอบการทำงาน ทิศทางการไหลของน้ำ ในการระบายน้ำหากมีฝนตกหนักในพื้นที่

0