ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากสาธาณภัย (อัคคีภัย) ชุมชนหนองขาม

Posted by:

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. พันตำรวจเอกวัฒนา วรธงไชย ว่าที่ร้อยตรีเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผอ.กองการศึกษา ผู้ใหญ่บ้านหนองขาม ฝ่ายป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองบัว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากสาธาณภัย(อัคคีภัย) ชุมชนหนองขาม เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือพร้อมสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ประสบภัย ตามระเบียบของทางราชการ

0

Add a Comment


14 + 15 =

Captcha loading...