ประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลหนองบัวร่วมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประธานกองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

0

Add a Comment


eighteen − 9 =

Captcha loading...