คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ 1/2565 เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

Posted by:

[pdf-embedder url=”http://nongbuaudon.go.th/wp-content/uploads/2022/04/มอบอำนาจให้รองปลัด.pdf” title=”คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ 1/2565 เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล”]

0

Add a Comment