ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยชัยพัฒนา (ท้ายซอย) ชุมชนดอนหัน ด้วยวิธีประประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยชัยพัฒนา (ท้ายซอย) ชุมชนดอนหัน ด้วยวิธีประประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

Add a Comment


Captcha loading...