ออกปฏิบัติงานแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง ชุมชนหนองใส,ชุมชนร่มเย็น3,ชุมชนเก่าน้อย,ศูนย์เด็กดอนหัน

Posted by:

  • วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองบัว ออกปฏิบัติงานแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง ชุมชนหนองใส,ชุมชนร่มเย็น3,ชุมชนเก่าน้อย,ศูนย์เด็กดอนหัน และตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าซอยภูมิภาคชุมชนดงอุดม ตัดต้นไม้โค่นล้มทับสายไฟชุมชนหนองใส 5 ซอย 3

06

0

Add a Comment


Captcha loading...