ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว บริเวณทางเข้าชุมชนเฟริส์ทโฮม

Posted by:

  • วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว บริเวณทางเข้าชุมชนเฟริส์ทโฮม เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมหากมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ พร้อมทั้งทำการฉีดล้างท่อระบายน้ำที่อุดตันในชุมชน
    เหตุด่วนสาธารณภัย โทร 042-129661 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัว

0

Add a Comment


Captcha loading...