ทดสอบเครื่องสูบน้ำบริเวณชุมชนการเคหะฯ

Posted by:

  • วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัว กองช่าง ปภ.เขต 14 ร่วมทดสอบเครื่องสูบน้ำบริเวณชุมชนการเคหะฯ เพื่อทดสอบการทำงาน ทิศทางการไหลของน้ำ ในการระบายน้ำหากมีฝนตกหนักในพื้นที่

0

Add a Comment


Captcha loading...