ออกปฎิบัติงานเปิดฝาบ่อพัก ชอยคำงาม ชุมชนบงคำ

Posted by:

  • วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัว กองช่างเทศบาล ออกปฎิบัติงานเปิดฝาบ่อพัก ชอยคำงาม ชุมชนบงคำ เพื่อทำการฉีดล้างท่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน

0

Add a Comment


Captcha loading...