ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี-หนองคาย (ช่วงที่ 1 บริเวณสะพานดงอุดม-หนองใส ถึงสะพานทางเข้าบ้านพักคนชรา) ชุมชนดงอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี-หนองคาย (ช่วงที่ 1 บริเวณสะพานดงอุดม-หนองใส ถึงสะพานทางเข้าบ้านพักคนชรา) ชุมชนดงอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

Add a Comment