Traffy* Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเมือง แจ้งซ่อมในอาคารสำนักงาน ร้องเรียน แจ้งเหตุ แจ้งสาธารณภัย เบาะแสทุจริต ฯลฯ

Posted by:

 • ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเมือง แจ้งซ่อมในอาคารสำนักงาน ร้องเรียน แจ้งเหตุ แจ้งสาธารณภัย เบาะแสทุจริต ฯลฯ

  ผู้พบปัญหาเพียงพูดคุยกับ LINE @traffyfondue หรือสแกน QR code ด้านล่าง หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw จากนั้นระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลและส่งปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบในพื้นที่โดยตรง

  14 ประเภทปัญหาที่รับแจ้ง
  1) ความสะอาด ขยะ
  2) ไฟฟ้า ประปา
  3) ไฟถนนเสีย
  4) ถนน ทางเท้า
  5) อาคารสถานที่ชำรุด
  6) อุปกรณ์ครุภัณฑ์ชำรุด
  7) จุดเสี่ยง
  8) สาธาณภัย: น้ำท่วม ไฟไหม้ เผาไหม้
  9) ต้นไม้ กลิ่น เสียง สัตว์
  10) ขึ้นทะเบียน ประชาสัมพันธ์
  11) ความช่วยเหลือ
  12) สุขภาพ
  13) เบาะแสทุจริต
  14) อื่นๆ

 • แจ้งปัญหาง่ายๆ ผ่าน LINE ไปยังผู้รับผิดชอบในหน่วยงานในพื้นที่ได้โดยตรง

 • สำหรับประชาชน

  ประชาชนผู้พบปัญหา แจ้งง่ายๆ
  ผ่านการพูดคุย LINE @TraffyFondue

  ขั้นตอนการแจ้ง >

0

Add a Comment