ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

Add a Comment