ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 คัน

Posted by:

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 คัน

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 คัน

ขอบเขตการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 คัน

0

Add a Comment