ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยสามัคคี 10 ชุมชนนาทราย 2 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.43-044 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว ชุมชนนาทราย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยสามัคคี 10 ชุมชนนาทราย 2 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.43-044 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว ชุมชนนาทราย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10E/2565 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยสามัคคี 10 ชุมชนนาทราย 2 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ. 43-044 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว ชุมชนนาทราย 2

0

Add a Comment