เอกสารซื้อโดยวิธีการคัดเลือก เลขที่ คล(ซ) 5/2565 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะ บ้านเก่าน้อย โดยติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 72 โคม ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย

Posted by:

เอกสารซื้อโดยวิธีการคัดเลือก เลขที่ คล(ซ) 5/2565 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะ บ้านเก่าน้อย โดยติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 72 โคม ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย

0

Add a Comment